REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

 

Laatimispäivä:
13.05.2018, Päivitetty viimeksi: 13.6.2021

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Elegant Paw
Heli Tolvanen
Puutarhakatu 40 as.32
20100 Turku
p. 0505452111
heli@elegantpaw.fi

Rekisterin nimi
Elegant Paw sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Markkinointi potentiaalisille asiakasyrityksille, asiakassuhteen hoitaminen sekä laskutus ja sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisteriin tallennettavat tiedot
Nimitiedot, sähköpostiosoite, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: heli@elegantpaw.fi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteeseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

Tietolähteet
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköposteissa.

Tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.  Asiakastietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

  • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
  • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee vain rekisterin ylläpitäjä.
  • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
  • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
  • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
  • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
  • Manuaalista aineistoa rekisteristä ei ole, kaikki säilytetään sähköisessä muodossa.
  • Verkkosivut (https://trimmausta.fi), mistä tietoja kerätään on sähköinen yhteys suojattu SLL-suojauksella (Secure Sockets Layer).

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Elegant Paw yrityksen ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma sekä siihen liitetyt mainontaominaisuudet. Palvelu voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja yms. tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen.

Kerätyistä tiedoista ei voi koskaan tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Voit halutessasi estää Google Analytics seurantatietojen antamisen, asentamalla selaimeesi Google Analyticsin opt-out lisäosan.

Sosiaalinen media
Sivustolla on käytössä sosiaalisen median painikkeita, jotka sisältävät linkin sivuston omiin sosiaalisen median tileihin, joita ovat Facebook ja Instagram. Facebook ja Instagram keräävät tietoja eli evästeitä käynneistäsi.  Emme ole vastuussa siitä, kuinka Facebook ja Instagram käyttävät keräämiään evästetietoja.

Trimmausta.fi